Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες

του Σαββάτου 10 Φεβρουρίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα

στις 13-02-2018 και έχει ως εξής:

 Πρόεδρος

 Κουφόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη

 Αντιπρόεδρος

 Μουτσοπούλου Μαρίνα του Χρήστου

 Γενική Γραμματέας

 Κουφοπούλου Ευθυμία του Γεωργίου

 Ταμίας

 Κουκουλά Χαρά του Γρηγορίου

 Έφορος

 Μανδηλαράς Ιωάννης του Αντωνίου

 Ειδική Γραμματέας

 Μανωλά Λένα του Στυλιανού 

 Μέλη

 Κουφόπουλος Γεώργιος του Πέτρου

 Σιδερής Πέτρος του Νικολάου

 Μανδηλαρά Σοφία του ΓεωργίουΠληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.053 seconds, 4.24 MB
Application afterRoute: 0.061 seconds, 4.92 MB
Application afterDispatch: 0.110 seconds, 8.04 MB
Application afterRender: 0.113 seconds, 8.15 MB

Χρήση Μνήμης

8605016

13 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '798737aed723ec09fcaef617de8a7882'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1574142265' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '798737aed723ec09fcaef617de8a7882'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '798737aed723ec09fcaef617de8a7882','1574143465','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 61)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 86
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-11-19 06:04:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-11-19 06:04:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 12. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='86'
 13. SELECT *
    FROM `jos_rsbanners_adcat`
    WHERE `status`='1'

0 παρωχημένες εντολές καταγράφηκαν

  Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

  Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

  Κανένα

  Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

  Κανένα